Wijk Wijk 06 Purmer-Zuid

Wijk 06 Purmer-Zuid is een wijk in de gemeente Purmerend. De wijk Wijk 06 Purmer-Zuid heeft 12530 inwoners waarvan 6165 mannen en 6365 vrouwen. Er wonen in Wijk 06 Purmer-Zuid 1590 kinderen onder de zestien jaar en 2240 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2615 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 588 km² waarvan 573 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze wijk betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze wijk wonen 5175 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 5865 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 1500 welke zijn gescheiden waarvan er 610 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De wijk Wijk 06 Purmer-Zuid heeft een totale woningvoorraad van 5102 waarvan 99 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze wijk is 244.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 72 procent koopwoningen de overige 28 procent huurwoningen. Tot slot heeft 100 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 0 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze wijk hebben 10500 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 34.000,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 130 personen een bijstand, 270 een werkloosheidswet uitkering en 2010 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de wijk is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 1,10 km, kinderdagverblijf 1,00 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Naam
Wijk 06 Purmer-Zuid
Gemeente
Purmerend

Buurten in Wijk 06 Purmer-Zuid


Purmerbos en verspreide bebouwingPurmer-Zuid/NoordPurmer-Zuid/Zuid