Wijk Wijk 02 Almere Stad

Wijk 02 Almere Stad is een wijk in de gemeente Almere. De wijk Wijk 02 Almere Stad heeft 109260 inwoners waarvan 54310 mannen en 54950 vrouwen. Er wonen in Wijk 02 Almere Stad 19505 kinderen onder de zestien jaar en 12445 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 48405 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 4243 km² waarvan 3555 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze wijk betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze wijk wonen 56080 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 40195 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 12980 welke zijn gescheiden waarvan er 3110 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De wijk Wijk 02 Almere Stad heeft een totale woningvoorraad van 43343 waarvan 98 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze wijk is 195.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 63 procent koopwoningen de overige 37 procent huurwoningen. Tot slot heeft 75 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 25 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze wijk hebben 82600 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 31.700,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 3390 personen een bijstand, 2790 een werkloosheidswet uitkering en 10500 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de wijk is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,60 km, kinderdagverblijf 0,40 km en tot slot de afstand tot school 0,50 km.


Naam
Wijk 02 Almere Stad
Gemeente
Almere

Buurten in Wijk 02 Almere Stad


Centrum Almere StadDanswijkFilmwijkGooisekantHollandsekantKruidenwijkLiteratuurwijkMarkerkantMuziekwijk NoordMuziekwijk ZuidNoorderplassenOverig Almere StadParkwijkRandstadSallandsekantStaatsliedenwijkStedenwijkTussen de Vaarten NoordTussen de Vaarten ZuidVeluwsekantVerzetswijkWaterwijk