Woonplaats Wjelsryp

Wjelsryp is een Nederlandse woonplaats en valt onder de gemeente Littenseradiel. Wjelsryp ligt in de provincie Friesland.


Naam
Wjelsryp
Gemeente
Littenseradiel
Provincie
Friesland
Wikipedia
Naar wikipedia pagina
Google
Zoeken naar Wjelsryp

Straten in Wjelsryp


De WarrenDykshoekFrjentsjerterpaedGalemaweiGreate BuorrenIestweiLytse BuorrenNije BuorrenNoardereinOastereinPastoryleaneStjelpdykSuderpolderwei't HeechhoutTerpweiTilleweiTsjeppenbûrWesterein