Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht

Zwijndrecht is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Zwijndrecht heeft 44639 inwoners waarvan 21656 mannen en 22983 vrouwen. Er wonen in Zwijndrecht 7269 kinderen onder de zestien jaar en 10033 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 10111 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2277 km² waarvan 2030 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 19159 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 19003 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 6477 welke zijn gescheiden waarvan er 2760 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Zwijndrecht heeft een totale woningvoorraad van 20394 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 182.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 55 procent koopwoningen de overige 45 procent huurwoningen. Tot slot heeft 93 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 7 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 34900 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 31.300,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 1220 personen een bijstand, 870 een werkloosheidswet uitkering en 9340 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,70 km, grote supermarkt 0,60 km, kinderdagverblijf 0,40 km en tot slot de afstand tot school 0,50 km.


Plaatsen in Zwijndrecht

HeerjansdamZwijndrecht

Wijken in Zwijndrecht

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Zwijndrecht vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 01 WalburgWijk 02 CentrumWijk 03 NoordWijk 04 Heer Oudelands AmbachtWijk 05 Kort AmbachtWijk 06 NederhovenWijk 07 Verspreide bebouwingWijk 08 Bebouwde kom HeerjansdamWijk 09 Landelijk gebied Heerjansdam