Gemeente Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

Waddinxveen is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Waddinxveen heeft 28316 inwoners waarvan 14058 mannen en 14258 vrouwen. Er wonen in Waddinxveen 4997 kinderen onder de zestien jaar en 5587 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 4808 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2940 km² waarvan 2777 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 12297 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 12862 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3157 welke zijn gescheiden waarvan er 1341 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Waddinxveen heeft een totale woningvoorraad van 11746 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 214.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 60 procent koopwoningen de overige 40 procent huurwoningen. Tot slot heeft 87 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 13 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 21000 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 32.500,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 390 personen een bijstand, 540 een werkloosheidswet uitkering en 5030 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,80 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Plaatsen in Waddinxveen

Waddinxveen

Wijken in Waddinxveen

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Waddinxveen vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 01Wijk 02Wijk 03Wijk 04