Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel is een gemeente in de provincie Friesland. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft 31780 inwoners waarvan 15900 mannen en 15880 vrouwen. Er wonen in Tytsjerksteradiel 5219 kinderen onder de zestien jaar en 7335 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2006 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 16141 km² waarvan 14886 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als niet stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 13751 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 14155 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3874 welke zijn gescheiden waarvan er 1886 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een totale woningvoorraad van 13800 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 192.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 72 procent koopwoningen de overige 28 procent huurwoningen. Tot slot heeft 87 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 13 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 24500 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 28.600,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 570 personen een bijstand, 710 een werkloosheidswet uitkering en 6790 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,50 km, grote supermarkt 1,40 km, kinderdagverblijf 0,90 km en tot slot de afstand tot school 0,80 km.


Plaatsen in Tytsjerksteradiel

AldtsjerkBurgumEarnewâldEastermarGarypGytsjerkHurdegarypJistrumMûneinNoardburgumOentsjerkRyptsjerkSumarSuwâldTytsjerkWyns

Wijken in Tytsjerksteradiel

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Tytsjerksteradiel vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 00 BurgumWijk 01 AldtsjerkWijk 02 MûneinWijk 03 RyptsjerkWijk 04 TytsjerkWijk 05 EarnewâldWijk 06 SumarWijk 07 EastermarWijk 08 NoordburgumWijk 09 Hurdegaryp