Gemeente Schiedam

Gemeente Schiedam

Schiedam is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Schiedam heeft 77999 inwoners waarvan 38675 mannen en 39324 vrouwen. Er wonen in Schiedam 12406 kinderen onder de zestien jaar en 13522 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 33101 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1986 km² waarvan 1782 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als zeer stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 39433 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 27620 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 10946 welke zijn gescheiden waarvan er 3971 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Schiedam heeft een totale woningvoorraad van 36914 waarvan 94 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 156.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 48 procent koopwoningen de overige 52 procent huurwoningen. Tot slot heeft 90 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 10 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 60200 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 29.700,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 3040 personen een bijstand, 1810 een werkloosheidswet uitkering en 12630 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,50 km, kinderdagverblijf 0,50 km en tot slot de afstand tot school 0,50 km.


Plaatsen in Schiedam

Schiedam

Wijken in Schiedam

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Schiedam vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 00 CentrumWijk 01 OostWijk 02 Tussen Havens en GrachtenWijk 03 WestWijk 04 ZuidWijk 05 Nieuw MathenesseWijk 06 NieuwlandWijk 07 Groenoord en KethelWijk 08 Industriegebied ten noorden van Rijksweg 20Wijk 09 Woudhoek/Spaland /Sveaparken