Gemeente Noardeast-Fryslân

Gemeente Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân is een gemeente in Nederland. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft 45181 inwoners waarvan 22791 mannen en 22390 vrouwen. Er wonen in Noardeast-Fryslân 7752 kinderen onder de zestien jaar en 9421 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2619 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 51645 km² waarvan 37783 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als niet stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 20563 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 19123 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 5495 welke zijn gescheiden waarvan er 2536 zijn gescheiden door overlijden van de partner.


Wijken in Noardeast-Fryslân

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Noardeast-Fryslân vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Anjum - NoordoostDokkumEe - ZuidoostHantumHolwerdMetslawierOosternijkerk - NoordwestTernaardWijk 08 BouwstreekWijk 09 ZuidwestWijk 10Wijk 11 KollumWijk 12 OostWijk 13 NoordwestWijk 14 Zuidwest