Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Nijmegen is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente Nijmegen heeft 176731 inwoners waarvan 85582 mannen en 91149 vrouwen. Er wonen in Nijmegen 24235 kinderen onder de zestien jaar en 27825 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 46416 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 5763 km² waarvan 5309 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 106856 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 48906 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 20969 welke zijn gescheiden waarvan er 6769 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Nijmegen heeft een totale woningvoorraad van 79473 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 205.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 43 procent koopwoningen de overige 57 procent huurwoningen. Tot slot heeft 83 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 17 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 138600 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 29.300,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 7880 personen een bijstand, 3520 een werkloosheidswet uitkering en 25070 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,70 km, kinderdagverblijf 0,50 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Plaatsen in Nijmegen

LentNijmegen

Wijken in Nijmegen

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Nijmegen vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 01 Nijmegen-CentrumWijk 02 Nijmegen-OostWijk 03 Nijmegen-Oud-WestWijk 04 Nijmegen-Nieuw-WestWijk 05 Nijmegen-MiddenWijk 06 Nijmegen-ZuidWijk 07 DukenburgWijk 08 LindenholtWijk 09 Nijmegen-Noord