Gemeente Hillegom

Gemeente Hillegom

Hillegom is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Hillegom heeft 21966 inwoners waarvan 10892 mannen en 11074 vrouwen. Er wonen in Hillegom 3469 kinderen onder de zestien jaar en 4526 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 3926 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1347 km² waarvan 1287 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 9927 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 9022 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 3017 welke zijn gescheiden waarvan er 1220 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Hillegom heeft een totale woningvoorraad van 9681 waarvan 97 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 239.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 65 procent koopwoningen de overige 35 procent huurwoningen. Tot slot heeft 85 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 15 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 17000 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 32.800,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 280 personen een bijstand, 450 een werkloosheidswet uitkering en 4190 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,70 km, grote supermarkt 0,80 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,60 km.


Plaatsen in Hillegom

Hillegom

Wijken in Hillegom

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Hillegom vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

BuitengebiedHillegom MiddenHillegom NoordHillegom WestHillegom Zuid