Gemeente Heumen

Gemeente Heumen

Heumen is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente Heumen heeft 16486 inwoners waarvan 8179 mannen en 8307 vrouwen. Er wonen in Heumen 2414 kinderen onder de zestien jaar en 3916 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2274 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 4154 km² waarvan 3976 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 6949 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 7397 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 2140 welke zijn gescheiden waarvan er 918 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Heumen heeft een totale woningvoorraad van 7123 waarvan 98 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 269.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 71 procent koopwoningen de overige 29 procent huurwoningen. Tot slot heeft 86 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 14 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 13200 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 35.500,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 290 personen een bijstand, 290 een werkloosheidswet uitkering en 3540 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,30 km, grote supermarkt 1,30 km, kinderdagverblijf 1,00 km en tot slot de afstand tot school 0,80 km.


Plaatsen in Heumen

HeumenMaldenNederasseltOverasselt

Wijken in Heumen

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Heumen vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 00 HeumenWijk 01 Overasselt