Gemeente Hellendoorn

Gemeente Hellendoorn

Hellendoorn is een gemeente in de provincie Overijssel. De gemeente Hellendoorn heeft 35808 inwoners waarvan 17885 mannen en 17923 vrouwen. Er wonen in Hellendoorn 5897 kinderen onder de zestien jaar en 7776 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2493 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 13899 km² waarvan 13791 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als weinig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 15287 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 16413 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 4108 welke zijn gescheiden waarvan er 2156 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Hellendoorn heeft een totale woningvoorraad van 14645 waarvan 98 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 229.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 72 procent koopwoningen de overige 28 procent huurwoningen. Tot slot heeft 87 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 13 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 28100 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 28.900,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 480 personen een bijstand, 680 een werkloosheidswet uitkering en 7070 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,10 km, grote supermarkt 1,00 km, kinderdagverblijf 0,80 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Plaatsen in Hellendoorn

DaarleDaarlerveenHellendoornNijverdal

Wijken in Hellendoorn

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Hellendoorn vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 01 HellendoornWijk 02 Nijverdal NoordWijk 03 Nijverdal WestWijk 04 Nijverdal OostWijk 05 BuitengebiedWijk 06 KruidenwijkWijk 07 HaarleWijk 08 DaarleWijk 09 Daarlerveen