Gemeente Heemstede

Gemeente Heemstede

Heemstede is een gemeente in de provincie Noord-Holland. De gemeente Heemstede heeft 27286 inwoners waarvan 12900 mannen en 14386 vrouwen. Er wonen in Heemstede 4826 kinderen onder de zestien jaar en 7272 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 5339 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 964 km² waarvan 918 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 12195 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 11038 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 4053 welke zijn gescheiden waarvan er 1837 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Heemstede heeft een totale woningvoorraad van 12561 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 453.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 65 procent koopwoningen de overige 35 procent huurwoningen. Tot slot heeft 89 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 11 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 20500 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 49.500,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 290 personen een bijstand, 400 een werkloosheidswet uitkering en 6850 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,60 km, kinderdagverblijf 0,60 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Plaatsen in Heemstede

Heemstede

Wijken in Heemstede

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Heemstede vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 00 Heemstede-CentrumWijk 01 Heemstede-ZuidWijk 02 Heemstede west van de spoorbaan