Gemeente Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur

Etten-Leur is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente Etten-Leur heeft 43774 inwoners waarvan 21577 mannen en 22197 vrouwen. Er wonen in Etten-Leur 7320 kinderen onder de zestien jaar en 8844 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 8388 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 5592 km² waarvan 5530 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als sterk stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 19106 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 18867 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 5801 welke zijn gescheiden waarvan er 2230 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Etten-Leur heeft een totale woningvoorraad van 18732 waarvan 98 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 239.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 63 procent koopwoningen de overige 37 procent huurwoningen. Tot slot heeft 78 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 22 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 33800 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 32.000,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 770 personen een bijstand, 1020 een werkloosheidswet uitkering en 7930 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 1,00 km, grote supermarkt 0,80 km, kinderdagverblijf 0,70 km en tot slot de afstand tot school 0,70 km.


Plaatsen in Etten-Leur

Etten-Leur

Wijken in Etten-Leur

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Etten-Leur vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 00 Etten-Leur Midden woongebiedWijk 01 Etten-Leur Midden, Bedrijventerrein VosdonkWijk 02 Etten-Leur landelijk gebiedWijk 10 Etten-Leur Noord woongebiedWijk 11 Etten-Leur Noord bedrijventerreinWijk 12 Etten-Leur Noord verspreide huizenWijk 20 Etten-Leur Zuid woongebiedWijk 21 Etten-Leur Zuid bedrijventerreinWijk 22 Etten-Leur Zuid bedrijventerrein TriviumWijk 23 Etten-Leur Zuid verspreide huizen