Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard

Albrandswaard is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Albrandswaard heeft 25271 inwoners waarvan 12518 mannen en 12753 vrouwen. Er wonen in Albrandswaard 4568 kinderen onder de zestien jaar en 4336 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 5257 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 2376 km² waarvan 2169 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze gemeente betiteld worden als matig stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze gemeente wonen 11398 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 10930 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 2943 welke zijn gescheiden waarvan er 1105 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De gemeente Albrandswaard heeft een totale woningvoorraad van 10333 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze gemeente is 266.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 68 procent koopwoningen de overige 32 procent huurwoningen. Tot slot heeft 64 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 36 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze gemeente hebben 18800 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 40.000,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 320 personen een bijstand, 440 een werkloosheidswet uitkering en 3940 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de gemeente is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 0,80 km, grote supermarkt 0,90 km, kinderdagverblijf 0,70 km en tot slot de afstand tot school 0,80 km.


Plaatsen in Albrandswaard

PoortugaalRhoonRotterdam-Albrandswaard

Wijken in Albrandswaard

Hieronder tonen wij alle wijken welke onder de gemeente Albrandswaard vallen. Van onderstaande wijken hebben we gedetaileerdere informatie en statistieken.

Wijk 01 Poortugaal-NoordWijk 02 Rhoon-NoordWijk 03 Poortugaal-ZuidWijk 04 Rhoon-ZuidWijk 05 Buitengebied AlbrandswaardWijk 06 PortlandWijk 07 Rotterdam-Albrandswaard