Itteren in Wijk 05 Buitenwijk Noordoost

Itteren is een buurt in de wijk Wijk 05 Buitenwijk Noordoost. De buurt Itteren heeft 920 inwoners waarvan 485 mannen en 435 vrouwen. Er wonen in Itteren 90 kinderen onder de zestien jaar en 255 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 110 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 317 km² waarvan 261 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze buurt wonen 335 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 450 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 140 welke zijn gescheiden waarvan er 65 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De buurt Itteren heeft een totale woningvoorraad van 434 waarvan 95 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze buurt is 216.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 80 procent koopwoningen de overige 20 procent huurwoningen. Tot slot heeft 97 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 3 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze buurt hebben 800 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 26.700,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 20 personen een bijstand, 20 een werkloosheidswet uitkering en 230 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de buurt is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk 2,90 km, grote supermarkt 3,50 km, kinderdagverblijf 2,80 km en tot slot de afstand tot school 2,80 km.


Naam
Itteren
Wijk
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost
Gemeente
Maastricht