Uilenstede in Uilenstede, Kronenburg

Uilenstede is een buurt in de wijk Uilenstede, Kronenburg. De buurt Uilenstede heeft 3475 inwoners waarvan 1595 mannen en 1880 vrouwen. Er wonen in Uilenstede 50 kinderen onder de zestien jaar en 10 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 1730 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 21 km² waarvan 20 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als zeer stedelijk.

Burgelijkestaat

In deze buurt wonen 3360 personen welke nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarnaast zijn er 100 personen welke dit wel zijn aangegaan en dit nog steeds zijn. In totaal zijn er 20 welke zijn gescheiden waarvan er 5 zijn gescheiden door overlijden van de partner.

Woningen

De buurt Uilenstede heeft een totale woningvoorraad van 1153 waarvan 96 procent is bewoond. De gemiddelde woningwaarde in deze buurt is 180.000 euro. Van de totale wonningvoorraad zijn 0 procent koopwoningen de overige 100 procent huurwoningen. Tot slot heeft 44 procent een bouwjaar van voor 2000 en de overige 56 procent van de woningen zijn in 2000 of later gebouwd.

Inkomen

Van alle inwoners in deze buurt hebben 2800 een inkomen. Het gemiddelde inkomen van iedereen die een inkomen ontvangt is € 12.600,00. Onder alle inkomensontvangers hebben 20 personen een bijstand, 20 een werkloosheidswet uitkering en 10 een arbeidsongeschiktheid uitkering

Voorzieningen

In de buurt is de gemiddelde afstand naar een huisartsenpraktijk km, grote supermarkt 0,40 km, kinderdagverblijf 1,00 km en tot slot de afstand tot school 1,00 km.


Naam
Uilenstede
Wijk
Uilenstede, Kronenburg
Gemeente
Amstelveen